contains
between and
 
ชื่อเรื่อง
รายละเอียด
เอกสารแนบ
วันประกาศ
จ้างเหมาออกแบบ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 2

จ้างเหมาออกแบบ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 2

ประกาศจ้างเหมาออกแบบ จัดพิมพ์.pdf 09/03/2018
 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อหนังสิออิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อหนังสิออิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดดังแนบ

Q2Plan.pdf 02/03/2018
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Plan-Q2.pdf 23/02/2018
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

Q1-Win.pdf 26/02/2018
 
จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญผู้สนใจยื่นเสนอราคารายการหนังสือภาษาไทย จำนวน 48 รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 (5 วันทำการ)

โดยจัดส่งเป็นไฟล์ แนบผ่านระบบจัดซื้อจ้ดจ้างของสำนักหอสมุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2942-8616 ต่อ 419 หรือ ต่อ 112

Thai15022561.pdf 15/02/2018
 
ซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 7 เครื่องพร้อมติดตั้ง   TOR เครื่องปรับอากาศ 7 เครื่องและประกาศ.pdf 13/02/2018
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CAB eBook Archive 2008-2013 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CAB eBook Archive 2008-2013 ประจำปีงบประมาณ 2561

CAB eBook Archive-Win.pdf 13/02/2018
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล Elsevier eBooks Collections online ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล Elsevier eBooks Collections online ประจำปีงบประมาณ 2561

EBS-Win.pdf 13/02/2018
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วารสารภาษาต่างประเทศ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บอกรับ-ต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561

0608Journal 2018-Plan.pdf 19/02/2018
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2

DATABASE_Q2(1).pdf 02/02/2018
 
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใน TOR บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใน TOR บอกรับฐานข้อมูล Taylor&Francis รายละเอียดตามเอกสารแนบ

15166150620135.pdf 21/01/2018
 
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใน TOR บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใน TOR บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฐานข้อมูล AIP, ASCE, ASME และ Wiley รายละเอียดตามเอกสารแนบ

15166154030136.pdf 21/01/2018
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CAB eBook Frontlist 2014 - Present ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล  CAB eBook Frontlist 2014 - Present 

ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CABIFrontlist-Win.pdf 29/01/2018
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล NewsCenter ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล  NewsCenter ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

NewsCenter-Win.pdf 29/01/2018
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล iQNewsClip ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล  iQNewsClip ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

iQ-Win.pdf 29/01/2018
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CABI-compendia package ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บอกรับสมาชิกฐานข้อมูล CABI-compendia package ประจำปีงบประมาณ 2561

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CABICompedia-Win.pdf 29/01/2018
 
จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่ 1)

เรื่อง จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่ 1)

ขอเชิญผู้สนใจยื่นเสนอราคารายการหนังสือภาษาไทย จำนวน 36 รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 (5 วันทำการ)

โดยจัดส่งเป็นไฟล์ แนบผ่านระบบจัดซื้อจ้ดจ้างของสำนักหอสมุด

Thai01022561.pdf 01/02/2018
 
การจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ   3.การจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์.pdf 23/01/2018
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ PressReader ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ PressReader ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PressReader.pdf 16/01/2018
 
จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ประจำเดือนมกราคม 2561

ขอเชิญผู้สนใจยื่นเสนอราคารายการหนังสือภาษาไทย จำนวน 77 รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ

ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มกราคม 2561 (5 วันทำการ)

โดยจัดส่งเป็นไฟล์ แนบผ่านระบบจัดซื้อจ้ดจ้างของสำนักหอสมุด

01-61.pdf 15/01/2018
 
จัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ประจำไตรมาส 2

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาหนังสือภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ Print จำนวน 21รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ 

เงื่อนไข

กำหนดการเสนอราคาระหว่างวันที่ 15 – 26  มกราคม 2561 (10 วันทำการ)

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://lib.ku.ac.th/web/index.php/th ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของสํานักหอสมุดและจัดส่งเป็นไฟล์ แนบผ่านระบบดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2942-8616 ต่อ 419 หรือ ต่อ 113

หมายเหตุ : ต้องสามารถจัดส่งหนังสือได้ภายใน 90 วันหลังได้รับแจ้งการอนุมัติสั่งซื้อ

BinderQ2.pdf 15/01/2018
 
จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ ประจำไตรมาส 2

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาหนังสือภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ Online จำนวน 6 รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ 

เงื่อนไข

กำหนดการเสนอราคาระหว่างวันที่ 15 - 26 มกราคม 2561 (10 วันทำการ)

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://lib.ku.ac.th/web/index.php/th ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของสํานักหอสมุด และจัดส่งเป็นไฟล์ แนบผ่านระบบดังกล่าว 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2942-8616 ต่อ 419 หรือ ต่อ 113

หมายเหตุ : ต้องสามารถเข้าใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ภายใน 60 วันหลังได้รับแจ้งการอนุมัติสั่งซื้อ 

Binder-ebookQ2.pdf 15/01/2018
 
จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ ประจำไตรมาส 1

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาหนังสือภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ Online จำนวน 30 รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ 

เงื่อนไข

กำหนดการเสนอราคาระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2560 (10 วันทำการ)

ผู้สนใจ สามารถดุรายละเอียดได้ที่ http://lib.ku.ac.th/web/index.php/th ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของสํานักหอสมุด และจัดส่งเป็นไฟล์ ชื่อ "EBOOKQ1" แนบผ่านระบบดังกล่าว 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2942-8616 ต่อ 419 หรือ ต่อ 113

หมายเหตุ : ต้องสามารถเข้าใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ภายใน 60 วันหลังได้รับแจ้งการอนุมัติสั่งซื้อ

ebookQ1.pdf 22/12/2017
 
บอกรับ/ต่ออายุสมาชิก ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DATABASE) ประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญผู้สนใจยื่นเสนอราคาการบอกรับ/ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DATABASE)  จำนวน 13 รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ

ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561  (10 วันทำการ)

โดยจัดส่งเป็นไฟล์ ชื่อ "DATABASE_Q2"  แนบผ่านระบบจัดซื้อจ้ดจ้างของสำนักหอสมุด

DATABASE_Q2.pdf 22/12/2017
 
จัดซื้อโสตทัศนวัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2560

ขอเชิญผู้สนใจยื่นเสนอราคารายการโสตทัศนวัสดุ จำนวน 25 รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ
ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2560 (5 วันทำการ)
โดยจัดส่งเป็นไฟล์ ชื่อ "AUDIO1512560"  แนบผ่านระบบจัดซื้อจ้ดจ้างของสำนักหอสมุด

AUDIO15122560.pdf 15/12/2017
 
จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ประจำเดือนธันวาคม 2560

ขอเชิญผู้สนใจยื่นเสนอราคารายการหนังสือภาษาไทย จำนวน 171 รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ
ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2560 (5 วันทำการ)
โดยจัดส่งเป็นไฟล์ ชื่อ "Thai15122560"  แนบผ่านระบบจัดซื้อจ้ดจ้างของสำนักหอสมุด

Thai15122560-1.pdf 15/12/2017
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรรอนิกส์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฐานข้อมูลอิเล็กทรรอนิกส์ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 DATABASE Plan Q1.pdf 14/12/2017
 
บอกรับวารสารภาษาต่างประเทศ ประจำไตรมาส 1

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาวารสารภาษาต่างประเทศ

ในรูปแบบ Print และ Online จำนวน 72 รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ

เงื่อนไข :

กำหนดการเสนอราคา  วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2560 (10 วันทำการ)

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://lib.ku.ac.th/web/index.php/th ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างของสํานักหอสมุด

และจัดส่งเป็นไฟล์ใบเสนอราคา ชื่อ "JournalQ1-2561." แนบผ่านระบบดังกล่าว

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2942-8616 ต่อ 419 หรือ ต่อ 113

JournalQ1.pdf 01/12/2017
 
บอกรับ/ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ประกาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง  บอกรับ/ต่ออายุสมาชิก ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DATABASE)     ประจำไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
ขอเชิญผู้สนใจยื่นเสนอราคาการบอกรับ/ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (DATABASE)  จำนวน 15 รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560  (10 วันทำการ)
โดยจัดส่งเป็นไฟล์ ชื่อ "DATABASE_Q1"  แนบผ่านระบบจัดซื้อจ้ดจ้างของสำนักหอสมุด  หรือ หน้าเวปไซต์ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง
DATABASE_Q1.pdf 29/11/2017
 
จัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นเสนอราคาหนังสือภาษาต่างประเทศ

ในรูปแบบ Print จำนวน 103 รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ

กำหนดการเสนอราคา : วันที่ 13 – 24 พฤศจิกายน 2560 (10 วันทำการ)

วิธีเสนอราคา : 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://lib.ku.ac.th/web/index.php/th  ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ของสำนักหอสมุด และจัดส่งเป็นไฟล์ ชื่อ "FQ1_2561" แนบผ่านระบบ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2942-8616 ต่อ 419 หรือ ต่อ 113

BinderQ1.pdf 13/11/2017
 
จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 รอบที่ 1

ขอเชิญผู้สนใจยื่นเสนอราคารายการหนังสือภาษาไทย จำนวน 214  รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ
ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน 2560 (5 วันทำการ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2942-8616 ต่อ 419 หรือ ต่อ 112

10112560_1.pdf 10/11/2017
 
จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ประจำเดือนตุลาคม 2560 รอบที่ 2

ขอเชิญผู้สนใจยื่นเสนอราคารายการหนังสือภาษาไทย จำนวน 201 รายการ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560 (5 วันทำการ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0-2942-8616 ต่อ 419 หรือ ต่อ 112

25102560_2.pdf 06/11/2017
 
Page 
 of 51
Records 2501 to 2532 of 2532
KULIB : OPL 2017